NEONdagene 2016 i Tromsø

Kjære medlemmer av Neon!

Dere inviteres med dette til å spille inn temaer til gruppesesjoner for Neon konferansen 2016 som arrangeres ved UiT Norges arktiske universitet 22. – 24. november.

Frist for innspill: 1. mars

I 2016 arrangeres konferansen under overskriften: «I lys og i skygge av veiviser i norsk organisasjonsforskning».

Konferansen skal inspirere og invitere til refleksjon over det bildet som er tegnet av norsk organisasjonsforskning i kanonen Veivisere i norsk organisasjonsforskning som ble utgitt høsten 2015. En slik kanon trekker noen tekster og forfattere frem i lyset. Andre blir liggende i skyggen. I spennet mellom lys og skygge fins også mange nyanser. Ved å bruke lys og skygge som metaforer ønsker vi å rette blikket og spørre hvor veiviserne, de tekstene som er de tydeligst førende, har ledet oss i det organisasjonsfaglige landskapet. Er de konstituerende for det de fleste av oss forbinder med organisasjonsfaget i dag? Er det slik at tekstenes tematiske og teoretiske innhold setter sitt preg på hva som utvikles av sesjoner på NEON? Hva befinner seg i skyggen – tekstene selv eller andre organisasjonsfaglige tema som har gjemt seg i tussmørket? Og hvilke er preget av nyanser?

Vi ønsker å inspirere til refleksjon over disse spørsmålene når vi inviterer de øvrige norske organisasjonsfaglige miljøene til å komme med innspill til sesjonene. Inviterte keynotes vil også bli oppfordret til å reflektere over fagets fokus, spenninger og utfordringer.

Vi planlegger 4 økter, hver med 6 parallelle gruppesesjoner. Disse 24 gruppesesjonene skal fylles med aktuelt og spennende faglig innhold. Vi inviterer derfor alle NEON-medlemmer til å bruke tid og kreativitet for å fylle årets konferanse med faglig innhold. Nå handler det altså om forslag til gruppesesjoner. Invitasjon til å foreslå paper/innlegg kommer senere.

Vi ønsker å framheve følgende:
Tematisk fokus: Som tidligere er årets NEON-konferanse åpen for et vidt spekter av faglige tema. Der det faller naturlig oppfordrer vi til å reflektere rundt hva som «ligger i lyset eller i skyggen innen norsk organisasjonsforskning», som en mulig innfallsvinkel til en gruppesesjon, men dette er selvsagt ikke noe krav.
Form på gruppesesjoner: Sesjonene bør ha ulik form. Noen kan reflektere den tradisjonelle paperbaserte tradisjonen, mens andre kan ha mer preg av å være kreative «verksted» eller diskusjonsforum.
Formidling: Det planlegges å inngå en avtale med tidsskriftene NOS (Nordiske Organisasjonsstudier) eller MAGMA om et spesialnummer der de fire-fem beste paperne fra konferansen publiseres, samt at det vil forsøkes inngått avtaler med keynotes om å få «streame» deres bidrag og gjøre dem tilgjengelig for studenter ved norske universiteter og høgskoler. Dette kan være et viktig bidrag til å fremme interessen for organisasjonsforskningen, samt øke rekrutteringen til nettverket.

På basis av dette ber vi om følgende opplysninger
A: Tittel på sesjonen.
B: Tema: Kort beskrivelse av tema for gruppesesjonen (ca. 10 linjer med tekst).
C: Form: Paperbasert eller debatt/diskusjon? Utveksling av paper i forkant av konferansen, eller presentasjoner der og da?
D: Ansvarlig (e) for sesjonen: Navn, stilling og kontaktinformasjon.
E: Publisering og formidling: Foreligger det planer om publiseringsaktiviteter i etterkant eller eventuelle andre formidlingstiltak?

Forslag som omtaler de seks punktene (A-F) sendes som e-post til ingrid.hovda.lien@uit.no eller berit.martinussen@uit.no innen
15. februar 2016. Merk e-postens emne med: «NEON forslag». I løpet av mars vil konferansekomiteen gå gjennom alle forslag, og forslagsstillere vil bli kontaktet innen utgangen av mars.

Komiteen har allerede mottatt noen innspill til sesjonstema og aktuelle sesjonsledere. Disse finner dere vedlagt.
Invitasjonen er også lagt ut på NEON’s webside: http://neonnet.no/Neondagen/2011/invitasjon.html

På forhånd takk for konstruktiv medvirkning til konferansen i 2016. Vi ses i Tromsø!
Hilsen fra konferansekomiteen

Turid Moldenæs, Dekan forskning ved HSL og professor i statsvitenskap, Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging.
Hilde Marie Pettersen, Førsteamanuensis i organisasjon og ledelse, Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
Elin Anita Nilsen, Førsteamanuensis i organisasjon og ledelse, Handelshøgskolen
Berit Martinussen, Universitetslektor i organisasjon og ledelse, Handelshøgskolen
Ingrid Hovda Lien, Rådgiver, Norges Fiskerihøgskole

Det er stengt for kommentarer.