Papersamling 2015

Her finner dere innsendte paper til NEONdagene 2015. Siden inneholder ikke alle paper, men samtlige som er innsendt for opplasting pr 24.11.2015

Knut M. Sørensen:«Å bryte linja» – betydning av uformelle prinispper i organisering av fengslingen etter terrorangrepet 22/7-11

Carsten Syvertsen: Hvordan forsvaret kan benytte nettverksformen

Pål E. Martinussen og Simon Neby: Leadership logics and NPM reform: does leadership influence hospital performance

Kristin L. Hope og Anne Homme: Innovation and government initiatives: organizational learning at the local level?

Grete Hagebakken: Kommunale utviklingsprosjekter – hva hindrer implementering?

Synnøve Hitland: Hvilke reformer planlegger Solbergregjeringen å iverksette i den statlige forvaltningen?

Ros-Mari Berre og Ella Marie Ingdal: Nettverket, byråkratiets mirakelmedisin?

May-Britt Ellingsen og Yngve Antonsen: Reform med rom for tillit – en studie av lokaliseringsløsninger i nødmeldingstjenesten

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er stengt for kommentarer.