Gyldendal forlag

På denne siden finner du en oversikt over gode tilbud og aktuelle bøker fra Gyldendal Forlag.

innovasjonTone Merethe Aasen og Oscar Amundsen: Innovasjon som kollektiv prestasjon

Virksomheters evne til innovasjon kan være utslagsgivende for om de oppnår gode resultater over tid, eller om de stagnerer. Kunnskap om innovasjon er derfor interessant for alle organisasjoner, uavhengig av om de er utsatt for konkurranse eller har annen motivasjon for utvikling og endring.
afaafolkmedStåle Dokken:
Å få folk med. En fagfortelling om organisasjonsendring
Leder av LOs organisasjonsavdeling, Ståle Dokken, er ute med boka ”Å få folk med». Boka er en velskrevet fagfortelling om bl.a. rekruttering, organisasjonsendring og valgkamp.Spesielt vil ledere på alle nivåer og andre som er opptatt av arbeidsmiljø ha glede og stor nytte av å lese denne boka.Her settes mellommenneskelige samspill, med arbeidsglede, kreativitet, uro og engstelse, i fokus. Forfatteren advarer mot den ensrettede tenkningen og tingliggjøringen av organisasjoner som er så utbredt i dag. Organisasjoner er ikke systemer, men komplekse prosesser mellom mennesker.På en ny måte beskrives fenomener som preger livet i organisasjoner. Forfatteren tilbyr en annerledes forståelse av ledelse, målstyring og kontroll.Ståle Dokken har 30 års erfaring fra organisasjonsarbeid og politikk, blant annet som fagforeningsformann, landsmøtevalgt sekretær i AUF, fylkestingsrepresentant, personlig sekretær for statsminister Gro Harlem Brundtland og leder for Arbeiderpartiets Forum For Rock. Han er i dag leder for LOs organisasjonsavdeling. Han er Master of Arts fra University of Hertfordshire.
vokserRalph D. Stacey:
Hvordan kunnskap vokser frem
– Et kompleksitetsperspektiv på læring og kunnskapsutvikling

Pris: 429,-
I Norge har Gyldendal jobbet lenge for å få ut litteratur om den nye kunnskapen innenfor kompleksitet og organisasjon på norsk. Nå begynner endelig dette å komme. Først ute i en ny serie om kompleksitet og ledelse i organisasjoner er en norsk bearbeiding og oversettelse av professor Ralph Staceys banebrytende bok om læring og kunnskapsutvikling. Boka burde være aktuell for alle som er opptatt av kunnskapsledelse, innovasjon og læring i organisasjoner.Boken tar for seg læring og kunnskapsutvikling sett i lys av kompleksitetsteorien og utfordrer en rekke sannheter i organisasjonsfaget. Denne versjonen er oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Stig O. Johannessen.Dette er en oversatt og bearbeidet norsk versjon av en av Professor Ralph D. Stacey´s viktigste bøker, hvor det skisseres en helt annen måte å tenke omkring læring og kunnskapsutvikling enn hva som er vanlig. Det rettes skarp kritikk mot den dominerende systemiske forståelsen av læring og kunnskap, og de forenklingene som kommer til uttrykk innenfor organisasjonslæring, lærende organisasjoner og kunnskapsledelse. Det argumenteres for et radikalt prosessuelt syn på kunnskap hvor kunnskap aldri kan forstås utenfor den erfaring vi gjør oss i sosiale relasjoner. Boka gir et innblikk i banebrytende nye tanker og teorier omkring læring og kunnskapsutvikling med potensielt store konsekvenser for hvordan vi jobber i kunnskapssamfunnet.
EndringskynismeOscar Amundsen, Trond Kongsvik:
Endringskynisme

Pris: 289,-
Endringskynisme setter fokus på konsekvensene av endring i organisasjoner og tar for seg hvorfor og hvordan kyniske holdninger dannes og spres.Gjennom faktiske eksempler belyser boken ansattes syn på endringer, men også hvordan man kan motvirke og redusere endringskynismen i organisasjonen …

Det er stengt for kommentarer.