Bli medlem

Slutt deg til NEON – Nettverk for organisasjonsforskning i Norge

Medlemskap i NEON
.. gir informasjon om organisasjonsforskning i Norge
.. er gratis og uforpliktende
.. gir medlemstilbud på bøker og tidsskrift

På grunn av mye spam i medlemsdatabasen gjennom innmeldingsskjemaet vil innmelding i nettverket inntil videre skje gjennom å sende en mail til webredaksjon@neonnet.no. Vennligst oppgi:

  • Fornavn
  • Etternavn
  • E-post
  • Tittel/grad
  • Institusjonstilknytning
  • Hjemmeside
  • Om du er Phd student
  • Eventuell tittel / tema for Phd avhandling

Det arbeides med å få ordinært innmeldingsskjema tilbake på nettsiden.

Det er stengt for kommentarer.