Linker

Institusjoner

» EGOS

» Universitetet i Bergen

• Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

• Sosiologisk institutt

» Universitetet i Tromsø
» BI Handelshøyskolen

» Uni Rokkansenteret

• Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte Kunnskapsorganisasjoner (POLIS)

• Autonomy, Transparency and Management, three reform programs in health care: a comparative project

• Regulation, Control and Auditing – RCA

» NHH

• Institutt for strategi og ledelse

• Paraplyen – internavis ved NHH

» Høgskolen i Oslo og Akershus

• Senter for profesjonsstudier (SPS)

• Fakultet for samfunnsfag

» Høgskolen i Buskerud
» Studio Apertura
» SCANCOR – Scandinavian Consortium for Organizational Research
» Handelshøgskolen i Bodø

Associations

» EURAM (European Academy of Management)
» European Institute for Advanced Studies in Management, EIASM
» Academy of Management Online
» EAWOP – European Association of Work and Organizational Psychology
» Strategic Management Society (SMS)
» The European Consortium for Political Research (ECPR)

» Bergen Open Research Archive (BORA)
» BORA (NHH)

Tidsskrift

• Tidsskrift hos ISF (Søkelyset og TfS):

• Tidsskriftet Beta er nå elektronisk: link

• ephemera
critical perspectives on all aspects of organization

• Organization Studies
An international multidisciplinary journal devoted to the Studies of organizations, organizing, and the organized in and between societies.

• Scandinavian Journal of Management

• Administrative Science Quarterly

• Magma

• Nordiske Organisasjonsstudier

• Strategic Organization

• European Management Journal

• European Management Review

Organization Studies – spesialnr. om Weber og byråkrati. Link…

Bøker

• Autonomy and Regulation. Coping with Agencies in the Modern State.
Tom Christensen og Per Lægreid har redigert boka, som er basert på Per Lægreid sitt prosjekt «Regulation, control and auditing».

• Styring og automi, Per Lægreid, Arne R. Ramslien, Tom Christensen
Boka tar for seg organisasjonsformer på utlendingsfeltet, et felt som er både er komplekst og et ustabilt politikkområde.

• Stephen R. Barley and Gideon Kunda:
Gurus, Hired Guns, and Warm Bodies: Itinerant Experts in a Knowledge Economy

• ROBERT WESTWOOD, University of Queensland Business School and STEWART CLEGG, University of Technology, Sydney (eds):
Debating Organization – Point-Counterpoint in Organization Studies

• JOHN CHILD, University of Birmingham:
Organization – Contemporary Principles and Practice

• Stephen Ackroyd, Rosemary Batt, Paul Thompson, and Pamela S. Tolbert (eds)
The Oxford Handbook of Work and Organization

• Chris Huxham, University of Strathclyde, UK and Siv Vangen, The Open University, UK
Managing to Collaborate. The Theory and Practice of Collaborative Advantage

• Tor Hernes:
The Spatial Construction of Organization

• J, Baum:
The Blackwell Companion to Organizations

• H. Tsoukas og C. Knudsen:
The Oxford Handbook of Organization Theory

Phd kurs m.m.

• NATED – National Graduate School in Educational Research

• Nettsiden til nasjonal forskerskole innen økonomisk-administrative fag
NHH utvikler nå en nettside for forskerskolen og dere kan allerede finne en del nyttig informasjon der. Nettsiden er under
utvikling og det vil komme mer informasjon der etter hvert.

• Kurs ved UIO – OSLO Summer School, generell info

• Nepos.net – North-European Political Science Research School Network – Newsletter

• Nepos.net Ph.D Courses – nepos.net/catalogue

• Politologisk Forskerskole – The Danish Political Science Research School

• Organisasjonspsykologi.no

• EGOS – oversikt over andre konferanser og call for papers

Annet

» Bergen Open Research Archive (BORA)
» Senter for Organisasjon og Kompetanse (SOK)
» Trenger du hjelp til oversetting – se her
» Gratis tysk parafrase verktøy og synonymordbok – se her
» Gratis nettoversettelse – se her

Det er stengt for kommentarer.