NEON Phd

Kristin Hope

Kristin Hope

NEON PhD er et nettverk for PhD studenter som driver med organisasjonsforskning i Norge.  Vi vil ønsker å få til et levende nettverk som setter fokus på den nye generasjonen forskere. Vi kan bidra til økt samarbeid, gjensidig støtte, internasjonalisering og hjelp til publisering.

Målet må være å få til et faglig nettverk som kan fungere på tvers av institusjons- og faggrenser. I første omgang er det Internett sidene til NEON vi kan utnytte De skal være en møteplass og et kontaktpunkt for organisasjonsforskning:

• Hva skjer?

• Hvem er opptatt av hva?

• Hvor foregår det spennende ting?

• Hvordan bli ferdig med avhandlingen i tide?

• Hvordan går man fram for å presentere på internasjonale konferanser?

• Hvordan får man publisert sine arbeider i anerkjente tidsskrifter og bøker?

Send inn nyheter og linker til oss!

Videre ønsker vi å fokusere på deltakelse på EGOS-konferanser og nettverksmøter. Gjennom ulike kontaktarenaer kan en få innspill til sine prosjekter og forskningstemaer. Målet bør være å få tilbakemeldinger på eget arbeid fra yngre forskere, og erfaringsoverføringer fra de etablerte forskerne.

Det er stengt for kommentarer.