NEONdagene 2014 i Stavanger

NEONdagene 2014 arrangeres i tidsrommet 25-27. november 2014, på Campus Ullandhaug i Stavanger. Arrangører er Universitetet i Stavanger, Høgskolen Stord Haugesund, IRIS, Statoil og Petroleumstilsynet. Årets konferanse sammenfaller med Universitetet i Stavangers 10-årsjubileum og Høgskolen i Stord Haugesunds 20-årsjubileum. Konferansen arrangeres under temaet «Bærekraftig organisering – nye handlingsrom?» På denne siden finner du all tilgjengelig informasjon om NEONdagene 2014!

Ta gjerne en kikk på det endelige programmet – her finnes informasjon om tider, steder, personer, innhold i papersesjoner og plenumsforedrag: Endelig program NEON 2014

Som vanlig arrangeres også en egen PhD-dag. Temaet for dagen er det å skrive en kappe til avhandlingen. Mer informasjon og program: Kappeskriving – «one size fits all»

Diverse ressurser fra konferansen:

Kjell Arne Røviks plenumforedrag

Majken Schultz’ plenumsforedrag

Nils Brunssons plenumsforedrag

Erik Hollnagels plenumsforedrag

Jan Erik Karlsens avslutningstale 

Sesjoner:

Organisasjonsfaglig kanon!

Arrangementskomiteen for NEONdagene 2014 vil presentere det første trinnet i lanseringen av en organisasjonsfaglig kanon. En slik kanon vil omfatte utvalgte konstituerende tekster innen organisasjonsforskningen i Norge.

Utvelgelsen av tekster følger fem kriterier:

1.    Faglig kvalitet og originalitet
2.    Faglig virkningshistorie
3.    Samfunnsmessig virkningshistorie
4.    Håndverksmessig og metodisk soliditet
5.    Litterære verdier og kvaliteter

NEONs medlemmer inviteres herved til å foreslå kandidater til kanonen, helst med en kort begrunnelse.

En jury med representanter fra alle syv universitetsbyer vil samle opp forslagene. Under NEON-dagene 2014 vil juryen presentere sitt arbeid og begrunne sin ‘long list’ av nominerte fagarbeider. Long list legges ut på NEONs hjemmesider etter lanseringen.
Den endelige ‘short list’ skal publiseres og legges frem på NEON-dagene i Trondheim i 2015.

Dine forslag sendes til webredaksjon@neonnet.no – skriv gjerne KANON i emnefeltet!

På vegne av juryen; Jan Erik Karlsen, UiS

 

Det er stengt for kommentarer.