NEON 2015 i Trondheim

Vi har den store gleden av å invitere til NEON konferanse 26. og 27. november, til Trondheim og til campus Handelshøyskolen i Trondheim (tidligere TØH) i Elgsetergate (rett ved NTNU Gløshaugen). Onsdag 25. november en egen PhD-dag, med eget program knyttet til temaet «Livet som stipendiat.» Nedover på denne siden finner du praktisk informasjon, en presentasjon av årets tema, sesjonsoversikter og program for både PhD-dagen og selve konferansen.

hist

Oppdatert program: NEON2015 program

Papersamling finner du her

Påmelding

Påmeldingsfrist er 2. november. Prisene for deltakelse på konferansen er:

 • PhD-studenter: 1500,-
 • Tidlig påmelding: 2000,-
 • Ordinær påmelding: 2500,-

Meld deg på her

 

Tema: Norske organisasjoner i usikkerhetens og forandringens tid

Lever vi vår egen lille boble her i nord, eller er vi også i ferd med å endres? Hva skjer med norske organisasjoner, norsk arbeidsliv og vår offentlige styring og organisering av velferdsstaten når Europa forhåpentligvis kommer seg etter finanskrisen og globalisering er noe vi tar for gitt?

Svært mange industribedrifter, men også offentlig virksomhet har gjort seg avhengig av innleie av utenlandsk arbeidskraft gjennom bemanningsfirmaer. Bygg- og anlegg og også industri har organisert virksomheten gjennom lange kontraktkjeder der ansvaret er pulverisert og ulovlige forhold florerer. Dette truer den norske modellen i arbeidslivet som er basert på faste ansettelser og et trepartssamarbeid. Vil Norge bli en rik rentenist som lever godt på fattige lands billige arbeidskraft og produkter uten å utvikle nye produkter og produksjon eller kan vi fremdeles være et forbilde som en nasjon som forvalter og fordeler sine menneskelige og naturlige ressurser på en god, rettferdig og bærekraftig måte?

Offentlige organisasjoner er også i enorm forandring. Å regulere og forvalte offentlige sektorer og fagområder krever høyt spesialisert kunnskap og byråkratene skal ikke lenger bare være ‘public servants’, men forventes å være strateger for å kunne gjøre næringslivet i stand til å konkurrere og utmerke seg internasjonalt. Blir politikerne bare synsere uten kunnskap? I offentlig sektor synes størrelse å være svaret på utfordringene: er størst alltid best? Fagkunnskapen og forståelsen for kompliserte sammenhenger på mer og mer spesialiserte fagområder er vanskelig tilgjengelig, og den offentlige administrasjonen blir profesjonalisert og kunnskapsorientert. Hvordan endrer den omfattende målstyringen organisasjonene og hva kan være alternativet? Hvordan forvalte og regulere usikkerhet og omgivelser i endring? Er tillit eller tilsyn svaret?

I forskningsverdenen tar offentlige og private organisasjoner grep og lærer seg å ta i bruk kunnskapen som blir produsert i akademia. De blir mer profesjonelle bestillere, og den tilgangen til forskningsoppdrag som vi tidligere har nytt godt av, blir mer restriktiv ettersom byråkrater og andre blir tydeligere på hva de prioriterer og bruker tid på. Det går en fusjonsstrøm gjennom akademia, og universiteter og høyskoler skal slås sammen for å bli større, sterke og mer tydelige (ensrettede?). Forskningspengene er i økende grad blitt sentralisert (først gjennom NFR og deretter i EU), og det kan bli mindre rom for det lokale som kan bli smått og sært i EU-sammenheng. Hva gjør det med mulighetene for kritisk – og selvkritisk – organisasjonsforskning?

Norske bedrifter er som en selvfølge på et internasjonalt marked, og selv SMB’er henger godt med i utviklingen. Japanske Mitsubishi ønsker å kjøpe Cermaq og blir da det første utenlandske konsernet som produserer laks i den norske allmenningen. Hvordan holder den norske modellen seg under trykket av slike endringer? Vil partsamarbeidet stå uforandret? Hvem skal drive opplæring av norske ledere? Hvilket ansvar har organisasjonene for inkludering av alle – også innvandrere – og likestilling? Blir tillitsmodellen i Norge erstattet av KPI’er og bonusutbetalinger?

PhD-dag på NEON onsdag 25.11.2015: «Livet som stipendiat»

Sted: Handelshøyskolen i Trondheim (HiST), Elgseter gate, Trondheim
Tidspunkt: kl. 1200-1700

Velkommen til alle stipendiater innen organisasjonsforskning i Norge!
NEON samler hvert år ca. 120 organisasjonsforskere fra hele landet for å presenter og diskutere forskningen på feltet. Det er en svært viktig møteplass for både nye og erfarne forskere. NEON konferansen foregår 26. og 27. november 2015 i Trondheim og vi håper alle doktorgradsstipendiater med interesse for organisasjonsforskning blir med for å få inspirasjon, viktig nettverk og nødvendig kunnskap.

Dagen før konferansestart, onsdag 25.11 2015, er spesielt skapt for doktorgradsstipendiater. Vi inviterer til en workshop der vi legger vekt på å bli kjent med ulik sider ved stipendiatlivets mange gleder og utfordringer. Dere vil gjennom innlegg fra erfarne forskere få innsikt i artikkelskriving som format, metodisk mangfold i organisasjonsforskning og en rekke innspill om livet som stipendiat og livet etterpå. Vi legger vekt på høy grad av samspill og dialog.

Vi ønsker at alle deltakerne presenterer sine forskningsprosjekter, men det er ikke krav om å levere paper på forhånd. Vi legger i denne workshopen større på erfaringsutveksling og hyggelig nettverksbygging, noe vi vet er avgjørende for å få et godt liv som stipendiat.

Det blir servert lunsj ved ankomst. På kvelden går vi ut og spiser utmerket italiensk pizza.

Ved spørsmål, ta kontakt med Grete Wennes

Workshopen arrangeres av:
Ragnhild Kvålshaugen, førsteamanuensis i strategi og ledelse ved BI
Hege Eggen Børve, førsteamanuensis ved Høgskolen i Nord-Trøndelag
Ingunn Hybertsen, førsteamanuensis Luftkrigsskolen
Siri Øyselbø Søresen, post doc ved Institutt for tverrfaglig kulturstudier, NTNU
Grete Wennes, professor i ledelse ved Handelshøyskolen i Trondheim

Konferanseprogram

Onsdag 26 november.

 • Løkka Bar kl. 2000: Velkommen til alle som har kommet til byen.

Torsdag 26 nov. NEON2015, 1ste dag.

 • 0900 Registrering og kaffe. Sted: Handelshøyskolen i Trondheim, Elgsetergate.
 • 0930 Velkommen
 • 0940 Plenum – Den norske modellen i New York av Professor Elin Kvande
 • 1020 Plenum – Harde tider. Det nye arbeidslivet i Europa av forfatter og journalist Ingeborg Eliassen
 • 1100 Kaffepause
 • 1120 Kammersesjon 1. Organisering av Professor Tian Sørhaug og Kammersesjon 2. Åpen post
 • 1200 Lunsj
 • 1300 Parallelle sesjoner
 • 1430 – 1500 Kaffepause
 • 1500 Parallelle sesjoner
 • 1600 Organisasjonskanon 1950 – 2000 av Professor Jan Erik Karlsen
 • 1700 NEON årsmøte
 • 1930 Festmiddag på Ringve Gård!

Fredag 27 nov. NEON2015, 2nde dag.

 • 0830 Kaffe
 • 0900 Plenum. The Triumph of Emptiness: Organizations in a an Age of False Grandiosity av Professor Mats Alvesson
 • 0945 Plenum. Når rom blir til tid og tid blir til temporalitet av Professor og NEONprisvinner 2014 Tor Hernes
 • 1030 Kaffepause
 • 1050 Kammersesjon 3 Doing Interesting Research: On Having Something Novel to Say av Professor Mats Alvesson og Kammersesjon 4. Fra Nordisk modell til «Norwegian» modell med Gunhild Heggem m.fl.
 • 1150 Lunsj
 • 1245 Parallelle sesjoner
 • 1415 Kaffepause
 • 1430 Parallelle sesjoner
 • 1615 Takk for denne gang.

Sesjoner og paperforslag

En  oversikt over årets sesjoner og informasjon om framgangsmåte for innsending av abstract og paper finner du her: Beskrivelse sesjoner NEON2015.

Frist for innsending av abstract/paperforslag utvidet til 12. september, mens absolutt frist for endelig paper 2. november.

Presentasjonsformer

Det vil være tre typer faglige sesjoner på NEON 2015, i tillegg til key-note foredrag og sub-plenaries med inviterte bidragsytere organisert av arrangør.

 1. Paper-sesjoner. Her kan du presentere ditt paper i en sesjon med 3-4 andre paperpresentasjoner. Ca. 20 minutters innlegg og tid til diskusjon av hver paper. Hvert paper får en kommentator. Vi ønsker å bidra til økt faglig nivå ved ikke bare å godkjenne abstracts, men også kreve at det sendes inn en skisse av paperet/ferdig paper en uke før konferansen, slik at kommentatorene kan forberede seg. Paperene fra disse sesjonene kan bli aktuelle for publisering i et spesialnummer av NOS, og er med i konkurransen om en premie for beste paper.
 2. Forskerstafett. I dette presentasjonsforumet er det resultatene fra forskning som er det sentrale. Du får 10 minutter til å presentere sentrale funn og presentasjonene går fortløpende. Det blir ikke avsatt tid til spørsmål og diskusjon etter hvert enkelt innlegg, men det settes av noe tid på slutten av hver sesjon.
 3. Åpen post. Her er det rom for å presentere relativt uferdige paper, holde muntlige innlegg og be om kommentarer. Du kan også be om innspill til prosjekt i startfasen, diskutere prosjektideer, arrangere en debatt eller hva det måtte være som er faglig relevant å drøfte med kolleger.

Konferansen vil også invitere til alternative presentasjonsformer. Det kan være samarbeid med kunstnere, teknologer o.l. og vi utfordrer kreativiteten til dere alle

Arrangementskomiteen og programkomiteen for NEON 2015 består av:

Professor Bente Rasmussen, NTNU

Professor Agnes Bolsø, NTNU

Post doc Siri Øyslebø Sørensen, NTNU

Forskningsleder Tonje Osmundsen, NTNU Samfunnsforskning

Førsteamanuensis Torild Oddane, HHiT (Handelshøyskolen i Trondheim, HiST)

Professor Vidar Hepsø, NTNU og Statoil

Førsteamanuensis Hege Eggen Børve, HiNT

Førsteamanuensis Ingunn Hybertsen, Luftkrigsskolen

Masterstudent Stine Vandli

Masterstudent Ida Regine Hvidsten

Professor Grete Wennes, HHiT (Handelshøyskolen i Trondheim, HiST)

Se også HiSTs egne sider

Det er stengt for kommentarer.