Program NEONdagen 2004

Program for NEON-dagen 28. Oktober

Formiddagssesjon 10.00 – 13.00
Møteleder: Ivar Bleiklie
10.00–10.15 Åpning ved Haldor ByrkjeflotAmbisjoner for arrangementet og for NEON.
10.15–11.00 Plenumsinnlegg 1 ved Kjell Arne Røvik:Om organisasjonsteorien og utviklingen av institusjonen «organisasjon»

Plenumsinnlegg 2 ved Christine Meyer:
«Reformer i offentlig sektor: Hvordan gjøre det umulige mulig»

11.00–11.10 Pause
11.10–13.00 

(10 min kaffepause kl 12.00)

Kommentarer fra representanter for ulike forskningsmiljøer. Vi har delt landet inn i 5 geografiske områder. 1-2 representant fra hver region har fått i oppdrag å besvare følgende spørsmål: 

 1. Hvilken organisasjonsforskning foregår innenfor det aktuelle området? (institusjoner og personer)
  1. Situasjonen i Nord ved Dorthe Eide og Elisabet Ljunggren
  2. Midt – Norge ved Per Morten Schiefloe
  3. Vest – Norge ved Torstein Nesheim og Paul Roness
  4. Sør-Norge ved Børre Nylehn
  5. Øst – Norge ved Fred
   Strønen
   og Åge Johnsen
 2. Hvordan passer denne forskning inn i forhold til den situasjonsbeskrivelsen som kom fram i innlegget til Børre Nylehn på NEON-møtet i fjor?
 3. Hva slags behov rapporterer institusjonene at de har i forhold til et nettverk for organisasjonsforskning?
 4. Hvilke nasjonale/internasjonale miljøer har en kontakt med?
13.00–14.15 Lunch
14.15–18.30 Ettermiddagssesjoner. Det blir først to parallelle sesjoner, for deretter å splittes opp i flere, se oversikt over ettermiddagssesjonene under.
18.45 

19.00

Vi går fra Hotell Terminus til Rokkansenteret. 

NEON mottakelse – Rokkansenteret
– Sponsor: Fagbokforlaget

20.30 Programmet for dagen er over, men det er sikkert noen som vil ut og spise.

 

Ettermiddagssesjoner:
1. Organisasjonsforskning på Norsk 2. Fra forskningsidé til publisering
14.15–14.30 Presentasjon av et
bokprosjekt ved Åge Johnsen

, HiO
og Erik Døving
, SNF (red.)
Åge og Erik distribuerer utkastene til bidragsyterne, dersom noen
av de andre deltakerne ønsker en kopi kan de få det av
forfatteren.
14.15–15.30 Tor Hernes, BI, innleder med en plenumsforelesning om utvikling av forskningsideer, utforming av abstracts og forskningspaper (fokus på deltakelse på EGOS i Berlin 2005 og Bergen 2006).
14.30–15.00 Kommentar til bokprosjektet ved
Jan Thorsvik, HiA


 

Sesjon 1 

Presentasjoner av kapittelutkast:

Sesjon 3 Phd kurs 

Introduksjon til PHd kurs og gjennomgang av abstracts. Informasjon om Phd kurs

15.00-15.45 Praksisfaget: Lederegenskaper og lederatferd.
Kristijane Cook Bulukin

, NHH.
15.30-16.00 Introduksjon til kurset ved Haldor Byrkjeflot og Ivar Bleiklie
15.45-16.30 Høyskolefaget: økonomistyring.
Tor Busch

,
HiST.
16.15–18.30 

 

Kort presentasjon av Ph. D. arbeid og eventuelt noen tanker om
paper til forskningskurset fra hver deltaker. Kommentarer fra
kursansvarlige og deltakere.
KAFFEPAUSE KAFFEPAUSE
16.45-17.30 Aksjonsfaget og bedriftsdemokrati.
Hans Christian Garmann Johnsen

,
HiA.

Antall grupper vil bli bestemt ut fra kursdeltakelse.
Sesjon 2 

Presentasjoner av kapittelutkast:

Sesjon 4  

Åpen sesjon for presentasjon abstract/paperutkast til vurdering av fagfeller og sesjonsleder

15.00-15.45 Statsviterfaget:
organisasjonsutforming. Paul G. Roness

, UiB.
15.30–18.30 

 

 

Under denne sesjonen vil det være mulig å legge fram prosjekter
/abstract/paper som foregår innenfor NEON’s paraply. 

Paper sendes til seksjonsleder Tor Hernes

Deltakerne kan kontakte Tor hernes for å få tilsendt abstract fra
de andre deltakerne

15.45-16.30 Økonomifaget: Intraorganisatoriske relasjoner. Anita Tobiassen

, SNF
KAFFEPAUSE
16.45–17.30 «Farlege eller varige forbindelsar? Om aksjonsforsking og ANT» sett i lys av
forteljinga som analytisk grep. Berit Moltu

, SINTEF/NTNU.

Det vil bli kommentarer fra deltakere og sesjonsledere.
17.30-18.15 Generell kommentar: Trenger vi inndelinger i fag på veien videre, og er det noen vei videre?
Åge Johnsen, HiO
og Erik Døving, SNF

 


Påmelding til NEONdagen er fulltegnet!

 

Det er stengt for kommentarer.