NEONdagene 2008

NEON-DAGENE i Tromsø, 25-27. november 2008:

NORDLYS OVER NORSK ORGANISASJONSFORSKNING

Nordlys

Foto: Bjørnar G Hansen © Destinasjon TROMSØ as

Tematisk innramming:
Neonkonferansen 2008 vil preges av at vi er ved slutten av det første tiåret i det nye hundreåret. Det er en anledning for norske organisasjonsfagfolk til både å se litt tilbake og fremover. Hensikten er å få belyst mangfoldet og utviklingslinjer i faget ved inngangen til et nytt tiår. Norsk organisasjonsforskning preges i inneværende tiår av tre tydelige impulser. Den ene er den store EGOS-konferansen i Bergen sommeren 2006, som uten tvil var en kraftig

Tromsø

Foto: Bård Løken © Destinasjon TROMSØ as

stimulans for flere fagmiljøer. Den andre er tendensen til økt faglig selvrefleksjon og nettverksbygging. Boken ”Organisasjonsteori på Norsk”, redigert av Døving og Johnsen (2005), samt Nylehns’analyse av utviklingslinjer i faget, er de klareste uttrykk for denne tendensen. Dette – sammen med etableringen av NEON – er varsel om større interesse og bedre betingelser for kritiske og fruktbare diskurser om fagets utvikling. Den tredje tydelige endringsimpulsen er økt internasjonalisering. Det skjer ikke minst gjennom en for så vidt overraskende hurtig og omfattende implementering av det nye publiseringsregimet med innretting mot publisering i engelskspråklige tidsskrift. Dette er tre (av flere) formative impulser som mest sannsynlig vil ha konsekvenser for faget også i det neste tiåret, og som vi bl.a. skal forsøke å ”ta på pulsen” på NEON-konferansen i Tromsø i 2008.

Organisasjonskomite

Phd program

Det er stengt for kommentarer.