NEONdagene 2009

NEON-DAGENE i Kristiansand, 18-20. november 2009:

NEON-dagene i Kristiansand 2009! Grenseoverskridende organisasjoner

NEONdagene 2009 i KristiansandDen stadig pågående internasjonalisering og globalisering er i ferd med å viske ut betydningen av tradisjonelle landegrenser for både offentlige, private og frivillige organisasjoner. Disse møter et nytt konkurransebilde med nye utfordringer i form av overnasjonale reguleringer, ledelse og organisering i ukjente kulturer og økt betydning av samarbeid på tvers av landegrensene. Samtidig viskes grensene mellom offentlig og privat, og mellom stat og samfunn ut. Nye former for samarbeid utvikles gjennom forskjellige former for nettverk. Disse organiseres gjennom relasjoner mellom parter som er mer eller mindre likeverdige. Hensikten med NEON-dagene i Kristiansand er å sette fokus på hva ulike former for grenseoverskridelse betyr for organisasjon og ledelse, og i hvilken grad det er fornuftig å snakke om en norsk eller skandinavisk måte å organisere på for å møte grenseoverskridelse.

Den 18. november blir viet stipendiatene med en poenggivende PhD-sesjon med tilbakemelding på innlevert arbeid, og en organisert debatt knyttet til forskningsmetoder for å studere organisasjoner på tvers av landegrenser. Hovedkonferansen avholdes den 19.-20. november og det gjennomgående temaet er International Management hvor utfordringer knyttet til internasjonalisering og globalisering blir i fokus. Andre stikkord for plenumssesjonene er organisasjon og innovasjon, planlagt endring, endring i helse- og omsorgssektoren, samt to sesjoner som holdes åpne for innspill fra andre NEON-medlemmer. Det blir også papersesjoner begge dagene.

Konferansen holdes på Radisson SAS Hotell Caledonien i Kristiansand, men det blir også en mulighet for besøk til vårt flotte universitet med en omvisning i universitetets Beat-kunstsamling. I forbindelse med NEON-dagene så bruker vi innslag av Beatkunsten som en metafor for motstand. Årets festmiddag preges av samme kunstart, så nå har du god tid til å finne et antrekk i Beatkunst stil!

Gå til konferansens program

Samleside for program og paper til alle sesjonene

Sesjoner

 • Sesjon 1+7: International Management
 • Sesjon 2: Næringsklynger i norske regioner – teoretiske luftslott eller mirakelkur?
 • Sesjon 3+19: Mot en grenseoverskridende helse- og omsorgssektor
 • Sesjon 4+17+23: Hybride organisasjoner
 • Sesjon 5+11: Hvordan skape økt innovasjonsfremmende regional samhandling og læring?
 • Sesjon 6+8: Kjønnsperspektiv på arbeidsliv, regional utvikling, entreprenørskap og innovasjon
 • Sesjon 9: Den Skandinaviske samarbeidsmodellen & endringsledelse i høyrisiko organisasjoner
 • Sesjon 10: Sosial kapital og teamarbeid
 • Sesjon 12+25: Profesjonsteori – Ny relevans i relasjonen mellom politikk og ekspertise?
 • Sesjon 13: Beatkunst som metafor
 • Sesjon 14: Globale ledelseskonsept på vandring, nyinstitusjonell teori vs ANT
 • Sesjon 15: NSD – datakilder og datatjenester for forskere
 • Sesjon 16+23: Planlagt endring
 • Sesjon 18+24: Sikkerhet og organisasjon
 • Sesjon 20: Faglig formidling – nye grep?
 • Sesjon 21: Distribuert organisering: avstand, IKT og innovasjon
 • Sesjon 22: Prosjekter i organisatorisk lys

Frister

 • Frist innsending abstrakt til sesjonene: 7. september 2009 (utsatt frist)
  Frist innsending ferdig paper: 15. oktober.
  -> Innsendelse av abstrakt og paper skjer til oppført kontaktperson for de ulike sesjonene. Abstract max 300 ord. Noen få keywords.
 • Påmeldingsfrist til konferansen: 30. september (utsatt frist)

Organisering og arbeidskomité

Gå til konferansens program
Påmelding

Det er stengt for kommentarer.