NEONdagene 2010

NEON-dagene i Bodø, 24-26. november 2010:

Invitasjon til konferanse: NEON-dagene 24.-26. november 2010 i Bodø

Saltstraumen

Saltstraumen

SaltstraumenHovedtema for NEON- dagene 2010 er ”Malstrøm”, og henspeiler på Høgskolen i Bodøs naboskap til Saltstraumen, verdens sterkeste malstrøm. Malstrømmen representerer på den ene siden et uforutsigbart kaos av skiftninger, på den andre siden en presis orden av flo og fjære. Metaforen er treffene fordi dagens organisasjonsforskning bør gjenspeile at organisasjoner lever i en sosial malstrøm av kompleks informasjon, skiftninger, ideer, hendelser, trusler og muligheter. Metaforen utfordrer mekaniske bilder av forutsigbarhet og planmessighet, og fokuserer isteden på organisasjoners møte med uforutsigbarhet, brudd, paradokser og kompleksitet. Hvordan forstås og mestres denne malstrømmen av aktørene – individuelt og organisasjonsmessig? Når blir malstrømmen så kaotisk i arbeids- og organisasjonshverdagen at vi ikke finner ut av den, og hva blir konsekvensene da? Kan noen typer brudd åpne opp for endring mens andre stenger for positiv utvikling for individ eller kollektiv?

Foruten tre spennende plenumssesjoner som knytter an til malstrøm – metaforen, er det planlagt 23 gruppesesjoner på de to konferansedagene 25 og 26. november. Informasjon om de ulike sesjonene blir oppdattert.

I tillegg blir det Ph.d dag den 24. november, en workshop med tema ’Veien til publisering’. Fire erfarne professorer deler sine erfaringer og gir veiledning på abstract. Påmeldingsfristen for ph.d dagen var 1. oktober.  Det er nå fulllbokket (28 stykker) på phd dagen. Men har du veldig lyst til å delta kan du sende en email om det til: Tomas.lopez@hibo.no , så setter han deg på en venteliste (i tilfelle noen melder seg av). De som har meldt seg på, får i uke 41 email med informasjon.
Mer info se NEON Phd 2010 her.

Frist for innsending av abstrakt til sesjonene ble utsatt til 20 . september 2010.
Frist innsending ferdig paper: 10 november. Innsendelse av abstrakt og paper skjer til oppført kontaktperson for den aktuelle sesjonen.

Paper som skal presenteres på Neon konferansen kan downloades av påmeldte deltagere, på denne linken. Dette er et lukket område, du må ha passord. Passord sendes ut til påmeldte via email fredag 19. november.

Påmeldingsfrist til konferansen: 16. november. Påmeldingslink til konferansen: Påmelding til NEON

NB: Man må være medlem i NEON for å kunne delta på konferansen! Innmelding kan gjøres her.

Gruppesesjoner, NEON 2010:

 1. Kva er nytt innan OU?
 2. Fra ledelse til styring?
 3. Organisasjoner: Etikk og samfunnsansvar
 4. Kritiske perspektiv på samstyring
 5. Rettsliggjøring, demokrati og forvaltning
 6. Prosjekter i organisasjonsteoretisk lys
 7. Ledelse på norsk – Fokus på undervisning om og i ledelse i høyere utdanning
 8. Helseorganisasjoner i malstrømmen
 9. Additiv reformering
 10. Kompleksitetstenkning i organisasjons –og ledelsesforskning
 11. Fleksible temporære team og organisasjonsformer
 12. Entreprenørskap i ulike organisasjonskontekster
 13. Organisasjonskonsultasjon og lederutvikling
 14. Innovasjon i service og opplevelser
 15. Profesjon, utdanning, profesjon- og kunnskapsledelse
 16. Prosessperspektiver på organisasjoner
 17. Erfaringer med leder- og ledelsesutvikling i privat og offentlig sektor
 18. Kjønnsperspektiv på arbeidsliv, regional utvikling, entreprenørskap og innovasjon
 19. Erfaringsbasert organisasjonsutvikling
 20. Miljø- og samfunnsansvar som integrerte deler av bedriftskulturen
 21. ”New Public Management” inspirerte endringer i offentlig sektor: Kun til ubehag eller en kilde til læring?
 22. Ledelse og menneskelige utfordringer i hverdagens malstraum
 23. Ledelse og organisering av sykehus

Høgskolen i Bodø Handelshøgskolen i Bodø Nordlandsforskning


Etter konferansen i Bodø:

Keynote innleggene fra hhv Bente Elkjær og Ove Jacobsen er nå tilgjengelig.

Professor Ove Jakobsen, Handelshøgskolen i Bodø/Høgskolen i Bodø: Kreativitet, Integrering og Livskvalite i Organisk og Mekanisk Perspektiv – pdf
Bente Elkjær, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet: Organisatorisk læring gennem forandring – pdf

Vi har videre kommet over noen oppslag på HiBo webben etter NEON-konferansen i Bodø:

Ingen utvikling uten endring
Endring eller utvikling i en organisasjon krever deltagelse og tilstedeværelse. En vellykket organisasjonsutvikling krever involvering på alle plan.
Les mer

Norsk ledelse – bra i Norge
Det finnes en norsk lederstil, men vi er bare ikke helt sikre på hva den innebærer. Slik kan man oppsummere to foredrag om tema under NEON-konferansen sist fredag
Les mer

Forskning.no har også et oppslag om konferansen forfattet av Morten Stene, seniorforsker og forskningsformidler
Les mer

Det er stengt for kommentarer.