NEONdagene 2011

NEON konferansen 2011 – Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), 16. – 18. november

NEON 2011 arrangeres ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Hovedtema for NEON-dagene 2011 er «organisering og størrelse». Størrelse er et viktig tema i organisasjonsteorien og ved forskning på organisasjoner. Organisasjonsmessige trender og moter kommer og går, og for tiden er iveren for å fusjonere stor både i offentlig og privat sektor. Hva vet vi egentlig om betydningen av størrelse når det gjelder organisasjoner? Hvilke konsekvenser har størrelse på øvrig organisasjonsstruktur, prosesser, ledelse og resultat? Hva sier forskningen om stordriftsfordeler og ulemper? Hvordan bør lederstrukturer endres i takt med økende størrelse? Hvordan vokse eller bli mindre på en best mulig måte uten for store omkostninger for den enkelte ansatte, organisasjonen og samfunnet? Hvordan har synet på størrelse på organisasjoner endret seg historisk?

 

Viktige frister:

 • 15. september: Frist tilbakemelding abstracts
 • 1. oktober: Påmeldingsfrist med rabatt ordinære deltakere
 • 15. oktober: Frist fullt paper
 • 1. november: Påmeldingsfrist ordinær deltakeravgift NB: Utsatt frist – t.o.m 10. november!

Nordiske Organisasjonsstudier legger opp til et temanummer om organisasjonsstruktur med utgangspunkt særlig i paper presentert i sesjon 1.1 og 1.2.

I årets Akademisk Skavlan samtaler Berit Moltu (Statoil / NTNU) «Om leiing og styring i store organisasjonar» med Vice President HR DPN Asbjørn Løve (Statoil) og professor Tian Sørhaug (UiO).

Konferansepriser
Priser inkl. mva.

 • Phd. studenter: kr. 1000,-
 • Ordinære deltakere
  – påmelding innen 1. oktober: kr. 2000,-
 • Ordinære deltakere
  – påmelding fra 1. oktober til 1. november (som er alle siste frist):
  kr. 2500,-
 • Konferansemiddag: kr. 700,-

Hilsen fra konferansekomiteen

 • Beate Elstad (Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA))
 • Kristel Mari Skorge (Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA))
 • Eli-Anne Bjørkedal (Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA))
 • Knut Boge (Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA))
 • Erik Døving (Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)
 • Åge Johnsen (Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA))
 • Lars Klemsdal (Arbeidsforskningsinstituttet)
 • Harald Koht (Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA))
 • Gro Ladegård (Universitetet for miljø- og biovitenskap/Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)
 • Line Markussen (Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA))
 • Inger Marie Stigen (Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA))
 • Fred Strønen (Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA))
 • Signy Irene Vabo (Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA))

Etter konferansen i Oslo

 • Lysarkene fra plenumsforedraget i plenumssesjon IV, fredag 18.11: «Allianser som alternativ til sammenslåing?» v. Professor Randi Lunnan, Handelshøyskolen BI. »» Pdf
 • Kortversjon av lysarkene til Audun Eckhoff: Nasjonalmuseet i fortid og fremtid…
  »»
  Ppt
 • «Perspektiver på størrelse og styringslogikk i organisasjoner»Foredraget til professor Jan Thorsvik, Universitetet i Agder og professor II NTNU i Trondheim »» Pdf
 • Bilder fra NEONdagene 2011

Årsmelding NEON 2011 – pdf

Høgskolen i Oslo  Arbeidsforskningsinstituttet
Høgskolen i AkershusUniversitetet for miljø og biovitenskap

Det er stengt for kommentarer.