NEON Sekretariat

Sekretariatet og webredaksjonen er lokalisert ved Rokkansenteret i
Bergen. Fra og med våren 2012 organiserer vi den daglige virksomheten i nettverket litt annerledes, og spiller i større grad på de interne ressursene ved Rokkansenteret. Sekretariatet/webredaksjonen består av følgende personer:

• Simon Neby, Uni Rokkansenteret – Simon er prosjektleder for NEON, ansvarlig for sekretariatet, webredaksjonen og daglig drift av nettverket. Han har vært med i driften av NEON i flere år, og kjenner nettverket godt både faglig og praktisk.

• Hilde Kjerland, Uni Rokkansenteret –  Hilde er Rokkansenterets kommunikasjonsrådgiver og har ansvar for www.neonnet.no

• Siren Høgtun, Uni Rokkansenteret – Siren har lang erfaring med administrative og koordineringsoppgaver ved Rokkansenteret, og har særlig ansvar for oppfølging av administrative saker for nettverket

Det er stengt for kommentarer.