Om NEON

NEON er et nettverk for organisasjonsforskning i Norge. Formålet med nettverket er:

• Å synliggjøre fellestrekk og mangfold i eksisterende forskning

• Å styrke organisasjonsforskningen i Norge og bidra til sterkere norsk deltakelse og profilering i det internasjonale forskningsfeltet.

• Å bidra til at det skjer utveksling av forskningsresultater og perspektiver på tvers av fagmiljøer som driver med organisasjonsforskning.

Det er også et formål å utvikle møteplasser og legge til rette for felles prosjekter.

Vi ønsker å bruke dette nettverket, samt EGOS i 2006 til å styrke den norske organisasjonsforskningen.

NEON ble konstituert stiftelsesmøte i Bergen den 20.11.2003.

Begivenheten ble bl.a. omtalt i UiBs nettavis; «På høyden»

HiO hadde også et oppslag i anledningen.

Det er stengt for kommentarer.